Industri Nyheder

Definitionen af ​​miljøbeskyttelsesmaskiner

2021-09-14

Miljøbeskyttelsesudstyrhenviser til mekaniske produkter, strukturer og systemer fremstillet og bygget af produktionsenheder eller konstruktions- og installationsenheder til kontrol af miljøforurening og forbedring af miljøkvaliteten. Nogle mennesker mener også, at miljøbeskyttelsesudstyr refererer til mekaniske forarbejdningsprodukter til kontrol af miljøforurening, såsom støvfjerner, svejserøgsrenser, monomer vandbehandlingsudstyr, støjregulator osv. Denne forståelse er ikke udtømmende.Miljøbeskyttelsesudstyrskal også omfatte kraftudstyr til transport af flydende stoffer, der indeholder forurenende stoffer, såsom vandpumpe, ventilator, transportør osv. Samtidig omfatter det også overvågnings- og kontrolinstrumenter til at sikre normal drift af forureningsforebyggelses- og kontrolfaciliteter, såsom detektionsinstrumenter, trykmålere, flowovervågningsudstyr osv. Miljøstyring er et presserende anliggende. Vi bør være mere opmærksomme på miljøbeskyttelse. Miljøbeskyttelsesudstyr bør omfatte komplette sæt udstyr: såsom luftrenser, spildevandsbehandlingsudstyr, ozongenerator, industriel iltgenerator osv. Udstyr, der kan forbedre eller håndtere miljøet i både industri og familie.